CZ | EN

Realizujeme vize a navrhujeme nové produkty

Navrhneme inovativní design, připravíme precizní konstrukci a vyrobíme kryty a díly pro vaše přístroje a elektroniku.

Společně s Vámi prodiskutujeme vaše požadavky a představy na nový produkt. Provedeme analýzu trhu, zkoumáme podobné i zdánlivě odlišné výrobky. Hledáme inspiraci a možné směry vývoje.

Výsledkem jsou návrhy konceptu, skladby a tvarování budoucího výrobku. Ty prezentujeme formou vizualizací a pracovních modelů. Vybranou variantu dále rozpracujeme do detailů a připravíme finální návrh designu.

Na jeho základě připravíme reálné CAD konstrukční řešení výrobku. Využíváme znalosti, získané mnoholetou praxí s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav.

Pro ověření a validaci konstrukce produktu vyrobíme zkušební prototyp. Využíváme 3D tiskové technologie FFF a MSLA doplněné o tradiční výrobní technologie obrábění a výroby plechových dílů.

Působíme v oblasti vývoje designu elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů, zdravotní techniky, obráběcích strojů a výrobních celků. Realizujeme projekty od fáze designérských návrhů až po dodávky hotových dílů.